2
Jezu zrodzony z Maryi,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Chwałę i cześć bezgraniczną
Oddaje wszelkie stworzenie.

Modlitwa w noc wigilijną

Przychodzisz na ziemię, choć wszystkie miejsca w gospodach już dawno zarezerwowane dla innych.

Właśnie drzwi zamknięto, bo noc idzie, a dzień był trudny.

Rodzisz się w stajni jakby na przekór naszym wyobrażeniom o Twoim panowaniu.

A nam myśli nieco pokornieją, wreszcie zawstydzone, że Bóg w żłobie, a człowiek na tronie.

Pukasz do serc ludzkich.

Nieważne, że niektórzy znów się zagapili i tortu nie upiekli na Twoje Urodziny.

Byleby otworzyli, zaprosili.

A w przyszłym roku może zdążą do pierwszej gwiazdki i tort upiec, i duszę przystroić.

s. Michaela Kaczmarek CSL

Życie ludzkie w swym pięknie i dynamizmie nieuchronnie zmierza ku schyłkowi. Niestety dla niektórych osób jest to czas znacznego pogorszenia zdrowia, a konieczność stałej opieki nad osobą chorą, poświęcenie nieustannej uwagi i cierpliwej służby bywa dla rodziny i najbliższych wyzwaniem, któremu nie są w stanie podołać. Dlatego też w wielu przypadkach nieodzowne jest umieszczenie chorego w specjalistycznym ośrodku opiekuńczym, który zapewni zaspokojenie podstawowych jego potrzeb, profesjonalną opiekę i bezpieczeństwo.

Loretto, 2016-06-02 Sanktuarium Matki Bo¿ej Loretañskiej Zgromadzenie Sióstr Loretanek reporta¿ Karolina GoŸdziewska. N/z

Nasz Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla kobiet w podeszłym wieku i somatycznie chorych.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Naszym zadaniem jest zapewnienie mieszkankom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych.

opieka

Nasze mieszkanki otoczone są opieką sióstr loretanek oraz personelu świeckiego.

Loretto, 2016-06-02 Sanktuarium Matki Bo¿ej Loretañskiej Zgromadzenie Sióstr Loretanek reporta¿ Karolina GoŸdziewska. N/z

OPIEKA LEKARSKA:

Zapewniamy stałą opiekę lekarską i leczenie farmakologiczne.

Loretto, 2016-06-02 Sanktuarium Matki Bo¿ej Loretañskiej Zgromadzenie Sióstr Loretanek reporta¿ Karolina GoŸdziewska. N/z

REHABILITACJA:

Dla poprawy kondycji prowadzone są zajęcia wspierające i podtrzymujące w specjalistycznych gabinetach.

Loretto, 2016-06-02 Sanktuarium Matki Bo¿ej Loretañskiej Zgromadzenie Sióstr Loretanek reporta¿ Karolina GoŸdziewska. N/z

WSPARCIE DUCHOWE:

Na terenie obiektu znajduje się kaplica, w której codziennie odprawiana jest Msza św.